Stomatologija Bosna i Hercegovina

 

Stomatologija se u zdravstvenom turizmu vrlo brzo razvijala, pa sada imamo specijalizirane i moderne klinike koje nude kompletnu dentalnu uslugu, visoko kvalificiranih stomatoloških specijalista. Stomatološka obrada počinje od dijagnostike koju imaju današnje privatne klinike, a moguće je obaviti sve vrste dentalnih zahvata, pa i kirurške, sve do privremenih i definitivnih protetskih nadomjestaka. Privatne klinike postepeno su se razvile u prave centre koji pružaju potpunu uslugu stomatološke obrade, a u ponudi imaju implantologiju, oralnu kirurgiju, paradontologiju, fiksnu i mobilnu protetiku, ortodonciju, dječju i preventivnu dentalnu medicinu, terapiju laserom, terapiju ozonom, estetsku stomatologiju, oblikovanje usana, uklanjanje bora, sve do konzervativne stomatologije, s najsuvremenijim aparatima, vlastitim laboratorijima, najmodernijim tehnikama rada i kvalitetnim materijalima.  Kroz zdravstveni turizam, stomatologija se razvila u vrlo traženu granu medicine, koja je ekonomski isplativa.

U jugositočnom dijelu Europe, na zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka smjestila se država u obliku srca-Bosna i Hercegovina.

Bosna i Hercegovina graniči sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. BiH je podijeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska; te na distrikt Brčko. Samo ime Bosna i Hercegovina daje naslutiti da se radi o dva zasebna naziva. Nazivi ukazuju na dvije pokrajine različitih nastanka i starosti. Ime Bosna upotrijebljeno je po prvi puta u 10. stoljecu a koristio se za prostore oko gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne. Hercegovina se pak po prvi puta spominje u 15.st. a svoje porijeklo ima u riječi "herceg" koja je bila svojevrsna titula za vladare tog područja dok je ranijih godina to područje nosilo ime Hum i Zahumlje.

Bogata povijest današnjeg područja BiH daje nam na znanje da je kroz stoljeća taj teritorij mijenjao oblik i bila pod vlašću velikih carstava (Bizantskog, Rimskog, Turskog, Austro-Ugarskog) da bi naposlijetku postala jedna od socijalističkih Republika bivše Jugoslavije. Nakon mukotrpnog rata za samostalnost, koji je trajao 4 godine i rezultirao kao raspad...

 

Stomatologija Bosna i Hercegovina Ponuda