...
 
 
Booking.com Search Attractions

Kulturni turizam

Kulturni turizam definiran je kao putovanje osobe van mjesta stanovanja s ciljem potrage za novim iskustvima i doživljajima kojim zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. Kulturni turizam tako obuhvaća posjete kulturnim i povijesnim znamenitostima iz daleke i bliže povijesti turističkog odredišta, muzejima i galerijama, crkvama, glazbeno scenskim događajima i predstavama, glazbenim festivalima, a u novije vrijeme i posjete koncertima pop kulture. Tako se smatra da je kulturni turizam motiviran upoznavanjem kulturne baštine, umjetnosti i kulture života i rada naroda na posjećivanom turističkom području. Obilježja potražnje za ovaj vid kulture odlikuje činjenica da se radi o širokom spektru turista koji obuhvaćaju različite dobne skupine i obrazovanje, ali s naznakom da interes za kulturom raste s dobi. Kulturni turizam mlađa je grana turizma koja se pojavljuje iz potrebe sve obrazovanijih turista i njihove potrebe rada na sebi, učenja i potrebom za zabavom kroz upoznavanje prošlosti i tradicije, a motivirana je kreativnim kulturnim aktivnostima koja se odnose na aktivnosti koje su sačuvane iz prošlih vremena poput učenja tradicijskih vještina, kroz kulturno turistički proizvod s religijom, gastronomijom i književnim turizmom ili suvremenu umjetničku produkciju.

 
 

Muzeji i zbirke

Muzej je naziv za ustanovu i zgradu, u kojoj se čuvaju, proučavaju i izlažu, kronološki ili tematski, zbirke starina i umjetnina, te prirodoslovnih, tehničkih i sličnih predmeta. Muzeji kao i galerije mogu biti javni i privatni, a vrlo su važni segment...

 

Crkve

Kulturni turizam veliko značenje pridaje crkvama, jer su one odraz kulture i razvoja nekog naroda, a turisti obavezno na nekom području posjećuju crkve. Crkve prestavljaju zajednicu kršćanskih vjernika ili zgradu namijenjenu kršćanskom bogoslužju. U turističkom smislu crkve su građevine u...

 

Freske

Freske su tehnika zidnog slikarstva i jedan od razloga što turisti obilaze crkve. Slikane su bojama otpornim na vodu po svježem sloju žbuke i na taj se način suši zajedno sa zidom, a postoji i tehnika slikanja na suho gdje...

 

Festivali

Festivali imaju velik utjecaj na razvoj kulturnog turizma neke zemlje ili područja. Organizatori raznih festivala koriste povijesne i kulturne teme za privlačenje posjetitelja i stvaranja kulturne slike svog područja, te na opušten i zabavan način turiste upoznaju s lokalnim običajima...

 

Galerije

Galerija je umjetnički prostor u kojem su izložena umjetnička djela. Pod umjetničkim djelima koja se izlažu u galerijama uglavnom se misli na djela likovne umjetnosti, a u svojem prostoru galerija može ugostiti i drugi manji kulturni događaji kao što su...

 

Kazališta

Kazalište je nastalo iz ljudske sklonosti pričanju priča. Od antičke Grčke i rituala koji su se održavali u čast boga Dioniza do danas održavaju se priredbe scenske umjetnosti. Scenska umjetnost osim govora u komunikaciji s publikom koristi geste, glazbu, ples...

 

Kino

Riječ „kino“ kraća je riječ za kinematografiju, a odnosi se na industriju filmova ili filmske umjetnosti i njezinu distribuciju. Nastalo je za pružanje zabave širokom masama ljudi. Filmska umjetnost razvila se od nijemog filma, do filmova visoke HD rezolucije sa ...

 

Znamenitosti

Znamenitosti nekog turističkog područja su skup svih običaja, tradicija, spomenika, crkvi, katedrala i dvoraca, muzeja, parkova i nacionalnih parkova, građevina koje zajedno tvore kulturnu baštinu tog područja. Znamenitosti nekog područja ili države važan su dio kulturne baštine koja je opet...

 

Kulturni turizam Ponuda