Kulturni turizam

Kulturni turizam definiran je kao putovanje osobe van mjesta stanovanja s ciljem potrage za novim iskustvima i doživljajima kojim zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. Kulturni turizam tako obuhvaća posjete kulturnim i povijesnim znamenitostima iz daleke i bliže povijesti turističkog odredišta, muzejima i galerijama, crkvama, glazbeno scenskim događajima i predstavama, glazbenim festivalima, a u novije vrijeme i posjete koncertima pop kulture. Tako se smatra da je kulturni turizam motiviran upoznavanjem kulturne baštine, umjetnosti i kulture života i rada naroda na posjećivanom turističkom području. Obilježja potražnje za ovaj vid kulture odlikuje činjenica da se radi o širokom spektru turista koji obuhvaćaju različite dobne skupine i obrazovanje, ali s naznakom da interes za kulturom raste s dobi. Kulturni turizam mlađa je grana turizma koja se pojavljuje iz potrebe sve obrazovanijih turista i njihove potrebe rada na sebi, učenja i potrebom za zabavom kroz upoznavanje prošlosti i tradicije, a motivirana je kreativnim kulturnim aktivnostima koja se odnose na aktivnosti koje su sačuvane iz prošlih vremena poput učenja tradicijskih vještina, kroz kulturno turistički proizvod s religijom, gastronomijom i književnim turizmom ili suvremenu umjetničku produkciju.

 
 

Crkve

Kulturni turizam veliko značenje pridaje crkvama, jer su one odraz kulture i razvoja nekog naroda, a turisti obavezno na nekom području posjećuju crkve. Crkve prestavljaju zajednicu kršćanskih vjernika ili zgradu namijenjenu kršćanskom bogoslužju. U turističkom smislu crkve su građevine u...

 

Freske

Freske su tehnika zidnog slikarstva i jedan od razloga što turisti obilaze crkve. Slikane su bojama otpornim na vodu po svježem sloju žbuke i na taj se način suši zajedno sa zidom, a postoji i tehnika slikanja na suho gdje...

 

Festivali

Festivali imaju velik utjecaj na razvoj kulturnog turizma neke zemlje ili područja. Organizatori raznih festivala koriste povijesne i kulturne teme za privlačenje posjetitelja i stvaranja kulturne slike svog područja, te na opušten i zabavan način turiste upoznaju s lokalnim običajima...

 

Galerije

Galerija je umjetnički prostor u kojem su izložena umjetnička djela. Pod umjetničkim djelima koja se izlažu u galerijama uglavnom se misli na djela likovne umjetnosti, a u svojem prostoru galerija može ugostiti i drugi manji kulturni događaji kao što su...

 

Kazališta

Kazalište je nastalo iz ljudske sklonosti pričanju priča. Od antičke Grčke i rituala koji su se održavali u čast boga Dioniza do danas održavaju se priredbe scenske umjetnosti. Scenska umjetnost osim govora u komunikaciji s publikom koristi geste, glazbu, ples...

 

Kino

Riječ „kino“ kraća je riječ za kinematografiju, a odnosi se na industriju filmova ili filmske umjetnosti i njezinu distribuciju. Nastalo je za pružanje zabave širokom masama ljudi. Filmska umjetnost razvila se od nijemog filma, do filmova visoke HD rezolucije sa ...

 

Muzeji i zbirke

Muzej je naziv za ustanovu i zgradu, u kojoj se čuvaju, proučavaju i izlažu, kronološki ili tematski, zbirke starina i umjetnina, te prirodoslovnih, tehničkih i sličnih predmeta. Muzeji kao i galerije mogu biti javni i privatni, a vrlo su važni segment...

 

Znamenitosti

Znamenitosti nekog turističkog područja su skup svih običaja, tradicija, spomenika, crkvi, katedrala i dvoraca, muzeja, parkova i nacionalnih parkova, građevina koje zajedno tvore kulturnu baštinu tog područja. Znamenitosti nekog područja ili države važan su dio kulturne baštine koja je opet...

 

Kulturni turizam Ponuda