...
 
 

Galerije

Galerija je umjetnički prostor u kojem su izložena umjetnička djela. Pod umjetničkim djelima koja se izlažu u galerijama uglavnom se misli na djela likovne umjetnosti, a u svojem prostoru galerija može ugostiti i drugi manji kulturni događaji kao što su performansi, književne večeri i manji koncerti. Galerije mogu biti javne kada izlažu određene zbirke iz svoje kolekcije, pa tako daju kulturološki i povijesni pregled svog područja, mogu biti privatne, prodajne, a u novije vrijeme i virtualne. Pojam galerija koristi se i za sve izložbe slika, ambijenta, skulptura, fotografija, kolekcionarstva (malih predmeta), odjeće, nakita, a često galerije ugošćuju razne umjetničke postave i izložbe drugih galerija, muzeja ili privatnih zbirki, u smislu prodaje ili jednostavno upoznavanja kulturnih sadržaja. U turističkom smislu galerije se postavljaju kako bi predstavile običaje, kulturu, rukotvorine (suvenire) ili proizvode svog podneblja u smislu prodaje turistima. Najnovija vrsta galerije je Online galerija na internetu, a njome je omogućen pristup umjetničkim djelima svim ljudima na svijetu bez napuštanja svog doma. 

 
 

Galerije Ponuda