...
 
 
Booking.com Search Attractions

Muzeji i zbirke

Muzej je naziv za ustanovu i zgradu, u kojoj se čuvaju, proučavaju i izlažu, kronološki ili tematski, zbirke starina i umjetnina, te prirodoslovnih, tehničkih i sličnih predmeta. Muzeji kao i galerije mogu biti javni i privatni, a vrlo su važni segment u dijelu kulturnog turizma, jer produžuju turističku sezonu i svoje postave nude tijekom cijele godine, pa turisti koji posjećuju gradove i metropole mogu upoznati kulturu i narod koji posjećuju. Muzeji se nazivaju po zbirkama izložbenih predmeta pa mogu biti, znanstveni, umjetnički, povijesni, arheološki, zavičajni ili gradski, tehnički, prirodoslovni, etnografski, nacionalni, virtualni, vojni, muzej naivne umjetnosti, muzej prekinutih veza, muzej suvremene umjetnosti, a turistima nude obilje zanimljivosti sakupljenih raznim donacijama, nasljeđem ili arheološkim iskopavanjima, postavljene u stalne ili povremene postave.

 
 

Muzeji i zbirke Ponuda