...
 
 

Freske

Freske su tehnika zidnog slikarstva i jedan od razloga što turisti obilaze crkve. Slikane su bojama otpornim na vodu po svježem sloju žbuke i na taj se način suši zajedno sa zidom, a postoji i tehnika slikanja na suho gdje se boja nanosi na osušenu žbuku što nije tako trajno i može doći do oštećenja slike. Freske su rađene na temelju tekstova iz Biblije i Evanđelja, a prikazuju živote svetaca. Freske se nalaze po zidovima i na svodovima, obogaćujući prostor crkve.

 
 

Freske Ponuda