...
 
 

Jedrenje

Jedrenje, odnosno umijeće upravljanja jedrilicom koristilo se kroz povijest za turizam, trgovinu i ratovanje. U današnje vrijeme, jedrenje nema veliku gospodarsku svrhu kao nekada, pošto su jedrenje na vjetar zamjenili motori, no zadržalo se kroz sport, turizam i ribarstvo. Jedrenje je olimpijski sport i tako promiče turizam. Jedrenje je samo po sebi komplicirano i zahtjeva određenu fizičku snagu kako bi posada mogla upravljati jedrilicom, te se oduprijeti snažnom vjetru. Danas ima više vrsta jedrilica, osim standardnih jedrilica, postoje i takozvane daske-jedrilice koje su više usredotočene na potrebe turizma i služe kao dodatan sadržaj za rekreaciju. Takvim jedrilicama može upravljati jedna osoba i osim uživanja na valovima i razgledavanja obalnih ljepota nema drugu primjenu.

 
 

Jedrenje Ponuda