...
 
 
Booking.com Search Attractions

Sportski ribolov

Sportski ribolov razlikuje se od običnog ribolova u samoj namjeri lovljenja ribe. Ribolov je još iz davnih vremena služio prehranjivanju obitelji i sveopćeg stanovništva nekog područja, gdje sportski ribolov nije orijentiran na zadržavanje ribe, već se riba nakon ulova pušta, a ukoliko želite zadržati ribu, dozvoljeno je ponjeti određen broj riba koji odgovara kriterijima duljine, težine i vrste ribe za koju je ribolov dozvoljen. Osim opuštajućeg boravka u prirodi, ribolov uključuje nadmudrivanje divlje životinje, te prilagođavanje tehnike ribolova, položaja ruku i štapa u odnosu na kretanje ribe i vodene struje koje rezultira prevarom ribe i uspješnim izvlačenjem ribe iz vode. Važno je napomenuti da je za ribolov osim opreme potrebna i dozvola za ribolov na određenom mjestu gdje lovimo, te informirati se o vrstama riba koje je dozvoljeno loviti.

 
 

Sportski ribolov Ponuda