Stomatologija

Stomatologija se u zdravstvenom turizmu vrlo brzo razvijala, pa sada imamo specijalizirane i moderne klinike koje nude kompletnu dentalnu uslugu, visoko kvalificiranih stomatoloških specijalista. Stomatološka obrada počinje od dijagnostike koju imaju današnje privatne klinike, a moguće je obaviti sve vrste dentalnih zahvata, pa i kirurške, sve do privremenih i definitivnih protetskih nadomjestaka. Privatne klinike postepeno su se razvile u prave centre koji pružaju potpunu uslugu stomatološke obrade, a u ponudi imaju implantologiju, oralnu kirurgiju, paradontologiju, fiksnu i mobilnu protetiku, ortodonciju, dječju i preventivnu dentalnu medicinu, terapiju laserom, terapiju ozonom, estetsku stomatologiju, oblikovanje usana, uklanjanje bora, sve do konzervativne stomatologije, s najsuvremenijim aparatima, vlastitim laboratorijima, najmodernijim tehnikama rada i kvalitetnim materijalima.  Kroz zdravstveni turizam, stomatologija se razvila u vrlo traženu granu medicine, koja je ekonomski isplativa.

 
 

Stomatologija Ponuda